Skip to content

TILLGÄNGLIGHET

Unilever arbetar för tillgänglighet, mångfald och inkludering, såväl som för hållbara förhållningssätt till var och en av dessa viktiga frågor. Vi anser att alla våra kunder och gäster ska ha tillgång till våra webbplatser, och vi vill alltid tillhandahålla en visuellt innehållsrik användarupplevelse.

Vår strategi

Strategin för att innehållet ska utformas på ett tillgängligt och inkluderande sätt håller nu på att integreras i allt som Unilever gör. En metod är att bygga in tillgängligheten redan från början, så att så många som möjligt kan använda och uppskatta vår webbplats. Vi har gjort stora framsteg, men mer finns att göra.

Vi har skapat vår webbplats för att den ska vara tillgänglig via vanliga hjälpmedelsteknologier och visningsmetoder för online-innehåll. Till exempel:

  • Vi har lagt till fler navigeringslandmärken på olika sidor, så att de som använder skärmläsare snabbare kan uppfatta och navigera innehållet.
  • Du kan navigera och få tillgång till de flesta interaktiva element med enbart tangentbord och hjälpmedelsteknologier.
  • Vi har tagit bort animerade komponenter som till exempel karuseller, och övriga animeringar kan stoppas med uppspelnings-/pausknappen.
  • De flesta bilder, förutom de rent dekorativa, har alt-text. Alt-text ger användare med synnedsättning en skriftlig beskrivning av bilden.
  • Många av våra webbsidor har ljud- och videoinnehåll, och när så är möjligt tillhandahåller vi en ett textbaserat alternativ med bildtext och transkription.
  • Allt innehåll skalas på samma sätt på datorer, surfplattor och mobiler, och våra webbsidor är optimerade för användning av webbläsarens zoom-funktion.
  • Även om vi inte kan styra över tredjeparters innehåll och komponenter gör vi vårt bästa för att det ska vara tillgängligt och användarvänligt.

Hur tillgänglig är vår webbplats?

Denna webbplats har utvecklats för att efterleva riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Version 2.1 på nivå AA, och vi granskar fortlöpande webbplatsen för att förbättra både tillgänglighet och användbarhet. WCAG är internationellt överenskomna riktlinjer som syftar till att göra digitalt innehåll mer tillgängligt för personer med funktionsvariationer.

Vad jobbar vi med för närvarande?

Vi ser över tillgängligheten och användarresan på designstadiet, och går sedan igenom våra planer med tillgänglighetsexperter för att säkerställa att vi följer bästa praxis och gör vår webbplats så användarvänlig som möjligt. När vi lägger till nya funktioner testar vi dem alltid noga för att förvissa oss om att de kan användas med hjälpmedelsteknologier. Vår tillgänglighetstestning är integrerad i webbplatsutvecklingen och vi använder också en kvalitetssäkringsprocess.

Samtidigt är vi medvetna om att vissa tillgänglighetsproblem återstår och arbetar för att åtgärda dem. Till exempel:

  • Vi vet att inte alla våra PDF:er är fullständigt tillgängliga. Vi jobbar på att säkerställa att de som för närvarande finns på webbplatsen erbjuds i ett tillgängligt format, och vi siktar på att alla nya PDF-filer ska leva upp till kraven.
  • Vi använder videor på webbplatsen, och de flesta av dem har kodade undertexter och/eller bildtexter. För sådana videor där så inte är fallet jobbar vi med att redigera och uppdatera dem.

Hjälp med tillgänglighet

Om du på något sätt har problem med att använda vår webbplats ber vi dig att meddela oss om detta genom att fylla i vårt kontaktformulär och välja alternativet ”Website Feedback” (återkoppling om webbplatsen) i rullgardinslistan. Kontaktformuläret finns på sidan kontakta oss. Ange ordet ”tillgänglighet” i ditt meddelande.

Vi vill också gärna att du kontaktar oss om du har några kommentarer eller förslag på hur vi kan förbättra din upplevelse.

Vi strävar efter att bekräfta mottagandet av varje fråga inom fem arbetsdagar.

Back to top