Skip to content

Vår hållbarhetsstrategi

Vi har över 80 företagswebbplatser i vårt nätverk – samtliga med ett digitalt koldioxidavtryck. Läs om vad vi gör för att minska miljöpåverkan av våra webbsidor.

Digital hållbarhet

Vi på Unilever ser digital hållbarhet som en viktig del av vår omfattande hållbarhetsstrategi. Vårt nätverk rymmer över 80 företagswebbplatser. Samtliga webbplatser har ett digitalt koldioxidavtryck som beräknats baserat på hur mycket energi som går åt för att underhålla dem och för att ladda upp texter, videor och bilder.

Vi arbetar ständigt med att minska webbplatsernas miljöpåverkan genom att göra dem mer digitalt hållbara och samtidigt fortsätta att tillhandahålla våra kunder och besökare en unik användarupplevelse.

Vår strategi

Vi har granskat sidor från webbplatser i hela vårt nätverk i syfte att förstå deras miljöpåverkan och optimerat dem för att se till att de är så hållbara, tillgängliga och användarvänliga som möjligt.

Till exempel:

  • Vi har bytt till en grön webbtjänstleverantör vilket innebär att energin som förbrukas på leverantörens datacenter och på våra webbplatser genereras från rena, hållbara källor, som vind-, sol- eller vattenkraft.
  • Vi har minskat våra bilders energibelastning genom att spara dem i energieffektiva format som SVG och WebP, utan att kompromissa med kvaliteten.
  • Vi har infört en funktion som våra besökare kan använda för att växla till ”mörkt läge” och på så sätt spara på skärmens energiförbrukning.
  • Vi har lagt till en knapp för uppspelning/paus i alla våra videor. Och där det är möjligt arbetar vi på att byta ut videor mot animeringar, illustrationer och statiska bilder.
  • Vi har utbildat våra team i bästa praxis för hållbar webbdesign för att se till att våra designers, utvecklare och produktchefer sätter hållbarheten i första rummet redan på designstadiet.
  • Vi har satt en målbudget på 1,5 megabyte per sida (det globala genomsnittet ligger på 2,4 megabyte) med avsikt att förbättra tillgängligheten och se till att alla tillgångar tillför mervärde till användarupplevelsen.

Hur hållbar är vår webbplats?

Förutom vår användning av hållbara webbdesignprinciper i syfte att minska den energi som går åt på enskilda sidor, så har vi även arbetat för att säkerställa att våra webbplatser är tillgängliga och användbara för att förhindra att besökare slösar energi i onödan.

Våra webbplatser uppfyller kraven i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) version 2.1 nivå AA och har testats med internationellt erkända testmetoder för att beräkna digitala koldioxidutsläpp.

Detta jobbar vi med just nu

Våra webbplatser granskas kontinuerligt i syfte att förbättra deras tillgänglighet, användbarhet och hållbarhet.

En del av våra videor spelas fortfarande upp automatiskt, vilket vi vet är energiintensivt. Och vi fortsätter att leta efter nya sätt att optimera detta innehåll.

En annan uppgift vi har tagit oss an är att optimera sökorden för vårt innehåll för att minska energibelastningen när våra besökare söker information på våra sidor.

Hjälp oss att bli ännu mer digitalt hållbara

Vi vill bjuda in dig på vår resa mot digital hållbarhet. Det kan vara så enkelt som att utforska våra webbplatser i mörkt läge och på det sättet bidra till energibesparingar på dina egna enheter.

Back to top