Skip to content

Prístupnosť

Spoločnosť Unilever sa zaväzuje k prístupnosti, diverzite a inklúzii, ako aj k udržateľným prístupom ku každému z týchto dôležitých problémov. Myslíme si, že všetci naši zákazníci a hostia musia mať prístup na naše webové stránky a zároveň sa snažíme vytvoriť pre nich vizuálne bohaté zážitky.

Náš prístup

Sme na ceste smerom k sprístupneniu a začleneniu obsahu a vzhľadu všetkého, čo v spoločnosti Unilever robíme. Jedným spôsobom je budovanie prístupnosti od začiatku tak, aby mohlo našu webovú stránku používať a užiť si čo najviac ľudí. Urobili sme veľký pokrok, ale vieme, že vždy môžeme urobiť viac.

Našu stránku sme vytvorili tak, aby bola prístupná pomocou bežných asistenčných technológií a rôznych spôsobov, ktoré ľudia používajú na prezeranie obsahu. Napríklad:

  • Pridali sme viac navigačných prvkov na rôzne strany, takže používatelia čítačiek obrazoviek môžu porozumieť a pohybovať sa v obsahu rýchlejšie.
  • K väčšine interaktívnych prvkov sa môžete dostať len pomocou klávesnice a asistenčných technológií.
  • Odstránili sme animované prvky, ako napríklad rotujúce prvky a všetky ostatné animácie môžete zastaviť tlačidlom prehrať/pozastaviť.
  • Väčšina obrázkov okrem ozdobných má alternatívny text. Alternatívny text poskytuje užívateľom so zrakovým postihnutím písomný popis obrázku.
  • Mnohé naše webové stránky obsahujú zvukový a obrazový obsah a, ak je to možné, poskytujeme k nemu textovú alternatívu vrátane snímok a prepisov.
  • Všetok obsah je na na stolovom počítači, tablete a mobile rozdelený rovnomerne a naše webové stránky sú optimalizované tak, aby používali funkciu priblíženia v prehliadači.
  • Nedokážeme ovplyvniť obsah a prvky tretích strán, ale snažíme sa zaistiť, aby boli prístupné a používateľsky príjemné.

Aká prístupná je naša webová stránka?

Táto stránka bola vytvorená tak, aby spĺňala odporúčania pre prístup webové obsahu (WCAG) verzie 2.1 úrovne AA a stránku neustále sledujeme, aby sme zlepšili jej prístupnosť a použiteľnosť. WCAG sú medzinárodne uznané odporúčania pre sprístupňovanie digitálneho obsahu ľuďom s postihnutím.

Na čom v súčasnosti pracujeme?

Už vo fáze navrhovania zohľadňujeme prístupnosť a skúsenosti používateľov a potom naše plány posúdime s odborníkmi na prístupnosť, aby sme čo najlepšie dodržali najlepšie postupy a vytvorili používateľsky čo najpríjemnejšiu stránku. Vždy, keď pridáme novú funkciu, ju dôkladne otestujeme, aby bola prístupná aj pomocou asistenčných technológií. Testovanie prístupnosti sme integrovali aj do vývoja stránky a procesu zaistenia kvality.

Sme si vedomí niektorých problémov s prístupnosťou a pracujeme na ich odstránení. Napríklad:

  • Vieme, že nie všetky naše PDF dokumenty sú úplne prístupné. Pracujeme na tom, aby boli tie, ktoré sú dostupné na stránke v prístupnom formáte a naším cieľom je, aby tento aspekt spĺňali všetky naše nové PDF dokumenty.
  • Na našej stránke používame videá, z ktorých väčšina má pevne zabudované titulky a/alebo skryté titulky. Pracujeme na kontrole a aktualizácii všetkých videí, ktoré tieto funkcie nemajú.

Pomoc s prístupnosťou

Ak máte akýkoľvek problém s používaním našej webovej stránky, dajte nám o tom vedieť prostredníctvom kontaktného formulára a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „spätná väzba k webovej stránke“. Tú nájdete v našom kontaktnom formulári na stránke kontaktujte nás. Vo svojej správe uveďte slovo „prístupnosť“.

Tiež budeme radi, ak nám pošlete svoje pripomienky alebo návrhy, ako môžeme vašu skúsenosti ešte vylepšiť.

Na všetky otázky sa snažíme odpovedať do piatich pracovných dní.

Back to top