Skip to content

Vyhlásenie o našej udržateľnosti

V našej sieti máme viac ako 80 podnikových webových lokalít; každá z nich má digitálnu uhlíkovú stopu. Zistite, čo robíme, aby sme znížili vplyv našich webových lokalít.

Digitálna udržateľnosť

Spoločnosť Unilever považuje digitálnu udržateľnosť za neoddeliteľnú súčasť nášho súhrnného prístupu k udržateľnosti. V našej sieti máme viac ako 80 podnikových webových lokalít. Každá z nich má digitálnu uhlíkovú stopu z energie, ktorá je potrebná na ich hosťovanie a nahrávanie textov, videí a obrázkov.

Neustále sa snažíme znižovať ich vplyv na životné prostredie, aby boli digitálne udržateľnejšie a zároveň poskytovali našim spotrebiteľom a návštevníkom jedinečný používateľský zážitok.

Náš prístup

Vykonali sme audit stránok z webových lokalít v celej našej sieti, aby sme pochopili ich vplyv, a pracovali sme na ich optimalizácii, aby boli čo najudržateľnejšie, najprístupnejšie a používateľsky najprívetivejšie.

Napríklad:

  • Prešli sme k ekologickému poskytovateľovi hostingu, čo znamená, že sa energia, ktorá napája dátové centrá a hostí naše lokality, vyrába z čistých a udržateľných zdrojov, ako je veterná, solárna alebo vodná energia.
  • Znížili sme energetické zaťaženie našich obrázkov tým, že ich ukladáme v energeticky úsporných formátoch, ako sú SVG a WebP, ktoré neznižujú kvalitu obrázkov.
  • Zaviedli sme funkciu prepínania motívov, ktorá poskytuje návštevníkom možnosť zobraziť naše lokality v „tmavom režime“ s cieľom ušetriť energiu na obrazovke.
  • Do všetkých našich videí sme pridali tlačidlo prehrávania/pozastavenia. A kde je to možné, pracujeme na nahradení videí animáciami, ilustráciami a statickými obrázkami.
  • Vyškolili sme naše tímy v osvedčených postupoch udržateľného webového dizajnu, aby naši dizajnéri, vývojári a produktoví manažéri mysleli pri dizajnovaní predovšetkým na udržateľnosť.
  • Pracujeme s cieľovým rozpočtom 1,5 megabajtu na každú stránku (celosvetový priemer je 2,4 megabajtu), aby sme zlepšili prístupnosť a zaistili, že každý prostriedok pridáva hodnotu zážitku našich používateľov.

Ako udržateľná je naša webová lokalita?

Okrem dodržiavania zásad udržateľného webového dizajnu, ktoré znižujú spotrebu energie jednotlivých lokalít, sme pracovali na tom, aby boli naše lokality prístupné a použiteľné, a ľudia tak neplytvali energiou na prekonávanie prekážok a neefektívnosti.

Naše lokality v súčasnosti spĺňajú usmernenia pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) verzia 2.1 úroveň AA a boli testované pomocou medzinárodne uznávanej metodiky na výpočet digitálnych emisií uhlíka.

Na čom v súčasnosti pracujeme

Naše webové lokality sa nepretržite kontrolujú s cieľom zlepšiť ich prístupnosť, použiteľnosť a udržateľnosť.

Niektoré z videí, ktoré hostíme, sa stále automaticky prehrávajú, o čom vieme, že je energeticky náročné. A ďalej hľadáme spôsoby, ako tento obsah optimalizovať.

Pracujeme aj na zlepšení optimalizácie nášho obsahu pre vyhľadávače s cieľom znížiť energetické zaťaženie, ktoré potrebujú naši používatelia na nájdenie informácií, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám.

Pomoc s digitálnou udržateľnosťou

Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali na našej ceste k digitálnej udržateľnosti. Môže to byť tak jednoduché ako surfovanie po našich webových lokalitách v tmavom režime, čo prispeje k úspore energií na vašich vlastných zariadeniach.

Back to top